Om Authentica

Autentisk, Utfordrende, Respektfull.

Vi utvikler de gode lederne.

Vår primærkompetanse er lederutvikling. Vi samarbeider tett med våre kunder og skreddersyr alltid utviklingstiltakene. Vår ”spesialitet” er å gjøre oss kjent med kunden, og å forstå kultur og virksomhet slik at all vår aktivitet skjer tett opp til kundens kontekst.

Vi setter sammen gode konsulentteam for gjennomføring av større oppdrag. Kalstad, Taskén og Sørdal.

Vi setter sammen gode konsulentteam for gjennomføring av større oppdrag.
(Her avbildet: Kalstad, Taskén og Sørdal.)

Våre konsulenter

Authentica består av partnerne Geir Kalstad og Pål Taskén. Videre er de selvstendige konsulentene Kjersti Sørdal, Runa-Helene Larsson, Endre Haukland og Pellegrino Riccardi, medvirkende i flere av våre leveranser. Vi har også gode, faglige samarbeid med kollegaer andre tilsvarende selskaper.

Authentica ble stiftet høsten 2018. Geir Kalstad og Pål Taskén har vært partnere i Conforte ANS i en årrekke, og før det vært ansatt og jobbet sammen i AFF (Administrativt Forskingsfond ved Norges Handelshøyskole). I de fleste av disse årene har de også jobbet med det samme nettverket av kollegaer.

Geir Kalstad

Geir er partner i Authentica AS og har arbeidet med utvikling av ledere i over 20 år i en rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner. Han har designet og gjennomført en rekke lederutviklingsprogrammer for ulike virksomheter nasjonalt og internasjonalt, både som prosjektleder og veileder. Geir har vært veileder og samtalepartner for toppledere i flere store virksomheter, og han arbeider også mye med veiledning og utvikling av ledergrupper på alle nivåer. Han har levert design og gjennomføring av bedriftsintern lederutvikling til mange ulike organisasjoner og virksomheter, og alltid i tett samarbeid med kundens egne ressurser på området.

Geir jobbet tidligere for Conforte og AFF (Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole), og har blant annet vært veileder på Solstrandprogrammet for yngre ledere. Geir er utdannet psykolog i 1997, spesialist i organisasjonspsykologi  (NPF – 2007) og “Specialist in work and organisational Psychology – EuroPsy Psychologist”(EuroPsy 2012). Geir har også en spesialisering i kognitiv psykologi (2015).

Pål Taskén

Pål er partner i Authentica AS og har arbeidet med utvikling av ledere i 25 år. Han har designet og gjennomført en rekke lederutviklingsprogrammer for ulike virksomheter nasjonalt og internasjonalt, både som prosjektleder og veileder. Pål har vært coach og samtalepartner for toppledere i flere store virksomheter, og han arbeider også mye med veiledning og utvikling av ledergrupper på alle nivåer. Han har levert design og gjennomføring av bedriftsintern lederutvikling til mange ulike organisasjoner og virksomheter, og alltid i tett samarbeid med kundens egne ressurser i faget.

Pål er utdannet offiser ved Sjøkrigsskolen i Bergen (1991). Han har operativ ledererfaring fra Sjøforsvaret. Han har også jobbet for Hydro, AFF og Conforte. Pål har også mellomfag i psykologi fra UiO og veilederutdanning fra Forsvarets psykologitjeneste (1995). Han har senere også diverse annen gestaltveiledningsutdanning, blant annet fra Diakonissehjemmets Høgskole i Bergen (1996-97). Han har i de siste år tatt NLP videreutdanning, som master practitioner (2016).

Kjersti Sørdal

Kjersti er nettverkskonsulent i Authentica. Hun har, som psykolog, jobbet med individuell utvikling i snart 20 år. De siste åtte årene har hun vært tilknyttet Conforte, som seniorkonsulent på internasjonale og nasjonale lederutviklingsprogrammer i blant annet Statkraft, Elkem, og Skagerak Energi. I tillegg har hun drevet mye med kursvirksomhet, og med individuell coaching av ledere.

Kjersti er utdannet psykolog ved NTNU i 2000. Hun har etterutdanninger innen prosessledelse i grupper, klinisk voksenpsykologi, traumeprosesseringsmetoden EMDR, krise- og traumepsykologi, samt veiledning. 
Parallelt med å jobbe med lederutvikling, driver hun egen klinisk praksis, med traumepsykologi som spesialområde. Hun er terapeut og veileder innen EMDR. 

Kjersti jobber også med stressmestring og bearbeiding i personellgrupper som har vært utsatt for kritiske hendelser i jobbsammenheng.

Runa-Helene Larsson

Runa-Helene er nettverkskonsulent i Authentica. Runa-Helene har mer enn 20 års erfaring innen HR og ledelse.

Runa-Helene har lang erfaring fra konseptutvikling og gjennomføring av lederprogram og gjør ledertrening tilpasset bedrifters forretningsmessige behov. Hun jobber også med ledere og medarbeidere både på individ- gruppe og organisasjonsnivå i roller som ledertrener, som coach, med rådgiving, mentoring og som veileder.

I dag leverer Runa-Helene både strategiske og operative tjenester innen HR og management for hire, da hun har solid og bred nasjonal og internasjonal ledererfaring og kan HR-profesjonen. Hun har jobbet med lederutvikling i rollen som HR-ansvarlig i flere selskaper, bl.a Telenor Mobil, Telenor Satellite Services og Unit4 R&D.

Runa-Helene er utdannet ved Universitetet i Göteborg, og har bl.a en fil.cand i “Human Resource Development and Labour Relations, Personell Management” og skrev oppgave om endringsledelse. Hun er sertifisert NLP Practitioner, og har autorisasjoner og sertifiseringer for flere ulike lederutviklingsverktøy.

Pellegrino Riccardi

Pellegrino er en spesielt god foredragsholder innen kultur og kommunikasjon, og er i Authentica’s nettverk av gode konsulenter. Etter å ha bodd 22 år i Norge kjenner Pellegrino nordmenn og skandinaver spesielt godt. Med innsikt, humor og det Riccardi kaller et «skråblikk utenfra» beskriver han nordmenns væremåte i arbeidslivet, i det private, og i samarbeid med andre nasjonaliteter.

Den røde tråden i alt hans virke er å nå inn til sitt publikums hjerter og intellekt, og å hjelpe mennesker til å samhandle bedre. Dette utgjør essensen i hans mange, internasjonale foredrag. Pellegrinos talestil er en sømløs blanding av mesterlig historiefortelling og observerende humor, som han selv beskriver som «edutainment» (education entertainment). Med en unik kombinasjon av sterke visuelle virkemidler og multimedia-effekter, tar Pellegrino sitt publikum med på en indre emosjonell reise. Pellergrino er utdannet filolog og pedagog fra universitetene i Leeds og Oslo.

Endre Haukland

Endre er nettverkskonsulent i Authentica. Han er utdannet skuespiller ved Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA). Endre jobber for tiden som frilans skuespiller, og har deltatt i flere TV produksjoner. Han er også dramalærer, og jobbet i mange år ved Solbakken Folkehøyskole som lærer/inspektør og rektor.

Endre deltar særlig i Authentica’s assessment centre og treningsopplegg for ledere både som skuespiller og konsulent med ferdighetstrening og kommunikasjon.