Gode ledere er autentiske.

Vi tror lederskap utvikles best ved å forstå bedre hvordan man virker på andre, for så å trene på å bruke seg selv på en konstruktiv måte. Dette innebærer noen ganger å justere atferd og trekk som ikke fungerer godt i lederrollen, men for det meste handler det om å lære seg å stole på sin egenart og trene på å bruke sine trekk og sine ferdigheter mer. Autentisk ledelse er å lede med høy integritet, samt å være den man er og bruke det man er i lederrollen. Samtidig skal man evne å tilpasse lederatferden til gjeldende kontekst uten å gå på akkord med seg selv og egne verdier.

Ledelse er resultatansvar. Ingen ledelse uten vilje. Ledere folk vil følge er ledere som tydelig kommuniserer vilje og mål i tråd med selskapets visjon og verdier, og som skaper entusiasme for dette ved å virkelig ville det selv. Gode ledere ser sine ansatte og spiller dem gode.

Gode ledere er autentiske. Gode ledere er hel ved. De er ekte.

Vi tilbyr:

Authentica er et konsulentfellesskap som primært leverer bedriftsinterne lederutviklingsprammer, ledergruppeutvikling og lederveiledning. Herunder også talentutviklingsprogrammer for ledere, ”train the trainers”-programmer for internkonsulenter og sikkerhetsledelse. Vi leverer også andre organisasjonsutviklings tiltak som fasilitering av utviklingsprosesser i større og mindre grupper, samt konflikthåndtering og arbeidsmiljøkartlegging.

Våre verdier

Autentisk

Vi står faglig støtt på mange års erfaring, utdanning og etterutdanning.

Vi har valgt å bruke våre liv og karrierer på å hjelpe og utvikle ledere fordi vi tror godt lederskap gjør at folk tror på noe og vil noe, som igjen gir mening, motivasjon, gode resultater og livskvalitet. Dette skaper sunne, gode organisasjoner.

Utfordrende

Vi vil utfordre deg intellektuelt og emosjonelt, og du vil oppleve at refleksjon og trening er nyttige og nødvendige læringsverktøy.

Vi tar ansvar, og du vil oppleve at du kan stole på at vi leverer og at vi driver prosesser fremover.

Respektfull

Vi møter deg ved å aktivt forsøke å forstå din kontekst og dine behov. Det er vår jobb å begripe og tilpasse oss deg og din organisasjon.

Vi vil skape tillit og du skal oppleve at du kan stole på oss.